středa 16. června 2021

Školní výlet do Karviné

 Školní výlet – IV.B

 

Nastal červen a s tímto měsícem mají žáci spojenou představu blížících se prázdnin, ale i školních výletů, které prázdninovému volnu předcházejí.

Žáci IV. B se nemohli dočkat středy. V tento den jsme měli naplánovaný školní výlet.  16.6. 2021 jsme s batohy na zádech vyjeli autobusem do nedaleké historické Karviné. Na náměstí jsme si prohlídli náměstí, kašnu, zámek, kostel Povýšení svatého Kříže, občerstvili se zmrzlinou, ledovou tříští a pokračovali do krásného zámeckého parku Boženy Němcové,  který byl založen v roce 1804 v anglickém slohu po empírové přestavbě zámku Fryštátu. Nejvíce se dětem líbilo v dětském koutku ve stylu slovanského hradiště plném prolézaček, klouzaček a houpaček. Na dece jsme si udělali piknik, hráli dětské hry a sluníčko nás po celou dobu provázelo a hřálo. Cestou do rekreačního areálu Loděnice jsme nakrmili v zookoutku vysokou zvěř a u vody drobné vodní ptactvo. V Loděnici jsme si odpočinuli a občerstvili. Žáci určitě budou prosit rodiče, aby s nimi na toto místo přijeli a zapůjčili si lodičky na projížďku slepým ramenem řeky Olše. Cestou zpět jsme míjeli malebný potok Mlýnka, obdivovali vzrostlé stromy a krásu parku. Šťastní a unavení jsme se vraceli do školy a určitě se do Karviné plné přírodních krás  a historických památek ještě vrátíme.  

Žáci se během tohoto školního výletu hodně naučili,  v reálném světě viděli to, o čem si ve škole jenom povídáme (historické stavby, ekosystémy), vyzkoušeli si svoji sílu, obratnost a zdatnost při hrách v dětském koutku.Opakování a procvičování - vlastivěda
Milí žáci, 
zábavným a poučným způsobem si můžete zopakovat učivo, které se týká historie našeho národa. 
Podívejte se v klidu doma na tato krátká videa:Pavel Koutský: 01 Lovci mamutů Dějiny udatného českého národa (2013)Pavel Koutský: 02 Pravěcí zemědělci Dějiny udatného českého národa (2013)


Pavel Koutský: 03 Doba kovů Dějiny udatného českého národa (2013)

Pavel Koutský: 08 Praotec Čech Dějiny udatného českého národa (2013)Pavel Koutský: 09 Sámova říše Dějiny udatného českého národa (2013)


Pavel Koutský: 10 Velká Morava Dějiny udatného českého národa (2013)


Pavel Koutský: 37 Karel IV Dějiny udatného českého národa (2013)
Karel IV.

 Karel IV. se narodil v roce 1316 v Praze, kde v roce   1378 zemřel.   

Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské.   

 Karel IV. patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku. Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky (francouzština, němčina, čeština, latina a italština).  

Jako český král proslul především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného (později Karlova) mostu přes řeku Vltavu v Praze, zbudováním hradu Karlštejna.   Spolu s otcem započali se stavbou Svatovítského chrámu.  

Je veřejností považován za jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin.
Podoba Karla IV.pátek 14. května 2021

Slované

 Milí žáci, čeká vás další školní práce. Těšíte se, že? 

Zapište si do sešitu tento text:

Slované osídlili nejprve nejúrodnější oblasti naší země. Žili v obydlích, která měla dřevěnou střechu. Stěny byly pletené z větví a zpevněné hlínou a kamením. Později si stavěli dřevěné domy. Byli zemědělci. Pěstovali především obilí, chovali domácí zvířata. Lovili ryby a zvířata. Ženy pekly chléb, placky, vařily kaše. Tkaly látky a šily oděvy. Pečovaly o děti. Používali dřevěné a hliněné nádoby. Většina nářadí byla ze dřeva. Železo bylo vzácné.   

 Podívej se na prezentaci:

Příchod Slovanů - prezentace (skolakov.eu)


úterý 11. května 2021

Vlastivěda - pravěk

 Milí rodiče a žáci, 

ve vlastivědě si učíme o pravěku. Je to dávná minulost. Ale velmi zajímavá a poutavá.  Hodně se o této době  dovíte z krátkého videa:

Dějiny udatného českého národa (1), pravěk - Lovci mamutů - Bing video

Starší doba kamenná - prezentace (skolakov.eu)

Mladší doba kamenná - prezentace (skolakov.eu)

Byl jednou jeden člověk - 01 Byla jednou jedna Země - YouTube


Pravěk je označení období dějin lidstva, ze kterého nejsou známy a nezachovaly se žádné písemné prameny. Nicméně pojem vznikl v 19. století v archeologii a pokud se používá, znamená dějiny společností a kultur, které neznaly písmo nebo nezanechaly písemné stopy.

Pravěk zahrnuje období vzniku a vývoje člověka, lidské společnosti a kultury od nejstarších nálezů (asi 3 miliony let př. n. l., rozhraní třetihor a čtvrtohor) do vzniku „vysokých kultur“ a zavedení písma. Pravěk je nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou. Namísto chybějících písemných pramenů jsou zdrojem bližšího poznání pro období pravěku kosterní pozůstatky a hmotné památky.

 

Pravěk a starší doba kamenná :: Hravé učení (webnode.cz)

Pravěk

 • od objevení se prvních předchůdců člověka po vznik prvních států a vytvoření písma
 • u nás se pravěcí lidé objevili asi před půl milionem let
 • památky - např. kostry, nádoby, zbraně, ozdoby

 

Dělí se na:

 • dobu kamennou - a) starší

                                     b) mladší

 • dobu bronzovou
 • dobu železnou

 

 

Starší doba kamenná

 

video:  Lovci mamutů

              Pravěcí zemědělci

              Byla jednou jedna Země

              Člověk neandrtálský

 • obživa - lov, sběr
 • žili v tlupách, používali oheň
 • žili v jeskyních nebo v obydlí z větví a kůže
 • používali kameny, klacky, kosti zvířat
 • dorozumívali se posunky a skřeky
 • pro lepší dorozumívání vznikla lidská řeč

 

Lov

 • nejdříve jen malá zvířata (zajíci, veverky, ryby) - neměli žádné nástroje
 • později se zbraněmi lovili velká zvířata (mamuty, jeleny, medvědy, soby, bizony)
 • zbraně - opracovaný kámen (pěstní klín), později oštěpy, kyje

 

Sběr

 • kořínky
 • plody
 • části rostlin
 • semena

 

1.2.

Mladší doba kamenná

 

video:  Zemědělství

              Toulky českou minulostí - Nejstarší zemědělství - povídání

 

 • končí doba ledová
 • lidé mění způsob života - usazují se na jednom místě
 • živí se zemědělstvím a chovem zvířat
 • kácí stromy, vytváří pole
 • pěstují obilí, hrách, čočku, len
 • chovají ovce, kozy, prasata, dobytek
 • vytváří nádoby z hlíny, obrušují a vrtají do kamene, vyrábí nástroje ze dřeva

8.2.

Doba bronzová

 

video:  Doba kovů

              Člověk doby bronzové - (rozhlasový pořad)

              Člověk doby železné - (rozhlasový pořad)

 

 • zemědělci, chovatelé dobytka, řemeslníci
 • získávali kov z přírodních surovin
 • těžili a tavili zlato, stříbro, měď
 • z kovu vyráběli zbraně, nástroje, ozdoby a šperky
 • zlato, stříbro, měď jsou měkké kovy, proto se nástroje ohýbaly
 • bronz - slitina mědi a cínu, byl pružný a tvrdší, výroba byla pracná a nákladná


 

Doba železná

 

 • zemědělci, chovatelé dobytka, řemeslníci, obchodníci
 • používali železo
 • získávali ho tavením rudy
 • výroba byla levnější a jednodušší
 • vyráběli zbraně, nádobí, šperky, sekery, radlice, srpy, kosy 

13.2.

Keltové a Germáni

 

video:  Keltové

               Keltská kouzla

               Germáni

 

Keltové

 • první historicky doložení obyvatelé naší země
 • víme o nich z písemných záznamů z té doby
 • zemědělci, řemeslníci, obchodníci
 • jako první u nás razili mince (zlaté a stříbrné)
 • vyráběli hliněné nádoby na hrnčířském kruhu
 • hradiště (oppidum) - středisko řemesel a obchodu,

                  - bydlel zde náčelník kmene s družinou

                  - byly tu hospodářské budovy (chlév, kůlna)

                     a studny

                  - probíhaly zde obchody

 • prostí lidé žili ve vesnicích okolo hradiště 

 

Germáni

 • přišli na naše území po Keltech
 • obávaní válečníci
 • zemědělci, dobří řemeslníci, kovářiVíce zde: https://horalka8.webnode.cz/pravek-a-starsi-doba-kamenna/

Podstatná jména

Milí rodiče a žáci, 

učíme se a procvičujeme podstatná jména. 

Umíme nazpaměť: PODSTATNÁ JMÉNA JSOU NÁZVY OSOB, ZVÍŘAT, VĚCÍ, VLASTNOSTÍ A ČINNOSTÍ. 

Určujeme rod mužský, ženský a střední, číslo jednotné a množné. 

Můžete si učivo procvičit na:

TEST vzorov mužského rodu (sweb.cz)

TEST vzorov mužského rodu (sweb.cz)

test test test (kaminet.cz)

TEST vzorov mužského rodu (sweb.cz) 

Můžete se podívat na výukové video a učivo si zopakovat:

Český jazyk - Podstatná jména - 2. třída - YouTube

Český jazyk, Podstatná jména, 2. třída - 1. část - YouTube


Pro děti, které jsou doma, zadávám úkoly, které stačí vypacovat až v následujícím týdnu.

1. Urči, zda-li se jedná o osobu, zvíře či věc:

Vzor. pes - zvíře, Marie - osoba ....

máma, táta, Eva, kuře, moře, voda, kámen, šiška, lopata, rýč, půda, prsten, opice, květina, náramek, Pavel, počítač

2. Urči rod - mužský, ženský, střední (říkám si - TEN, TA, TO):

Vzor: Eva - rod ženský 

máma, táta, Eva, kuře, moře, voda, kámen, šiška, lopata, rýč, půda, prsten, opice, květina, náramek, Pavel, počítač


3. Urči, zda se jedná o číslo jednotné, množné:

Vzor. holky - množné, bota - jednotné, můžete používat zkratku - j, mn. 

máma, táta, Eva, kuřata,  kámen, šišky, lopaty, rýče, prsten, opice, květina, náramek, Pavel, počítače

středa 5. května 2021

Svátek matek

Milé děti, 
připomínáme, že v neděli budou mít maminky svátek. Můžete jim zazpívat  hezkou písničku, zarecitovat básničku, vytvořit milé přáníčko. Nebo se jenom k mamince přitulit, obejmout ji, dát ji pusinku a říct, že ji máte moc a moc rádi. 

Pár nápadů pro drobné dárečky pro maminku. To hravě zvládnete.